Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Ризик-менеджмент *
Вступ

Ризик-менеджмент

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автори курсу

Лук‘янова Валентина Вячеславівна
доктор економічних наук
професор
завідувач кафедри

Головач Тетяна Валентинівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1282.
Протокол № 8 від 18.06.2020р.
 

В менеджменті доводиться постійно здійснювати вибір, тобто приймати рішення за умов невизначеності, конфлікту та зумовленого ними ризику.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміти: вміло обґрунтовувати процедури проведення якісного аналізу ризику; застосовувати методику виконання кількісного аналізу ризику; обґрунтовувати та використовувати управлінські методи щодо розробки заходів зниження ризику до допустимого рівня; здійснювати процедури управління з врахуванням впливу факторів ризику.

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів із особливостями прийняття управлінських рішень за умов ризику та невизначеності, поняттям “економічний ризик”, одержання ними навичок класифікації і групування ризику, проведення якісного і кількісного аналізу виявлених видів ризику і розробки стратегії управління ним при прийнятті управлінських рішень за різними напрямками.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам опанувати певний обсяг теоретичних і методологічних знань з питань:

- класифікації і групування конкретних ризиків;

- проведення якісного і кількісного аналізу;

- розробки стратегії управління ризиком;

- розробки заходів щодо зниження ступеня ризику до гранично допустимого рівня.

Для успішного вивчення даної дисципліни студенти повинні засвоїти матеріали таких дисциплін як “Мікроекономіка”, “Економіка підприємства”, “Менеджмент”.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11