Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Кризис-менеджмент *
Вступ

Кризис-менеджмент

Кафедра Економіки, менеджменту та адміністрування

Автори курсу

Тюріна Ніла Марківна
кандидат економічних наук
професор
завідувач кафедри

Грабовська Ірина Василівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1286.
Протокол № 8 від 18.06.2020р.
 

Назва дисципліни за навчальним планом - «Кризис-менеджмент». Дисципліна вибіркова, обсягом 5 кредитів, викладається у другому семестрі.

Метою вивчення дисципліни «Кризис-менеджмент» є засвоєння комплексу теоретичних та практичних знань про методи та процедури антикризового управління бізнес-структурами в кризових умовах господарювання.

В дисципліні «Кризис-менеджмент» викладається сучасна концепція антикризового управління бізнес-структурами, що функціонують в умовах ринкової економіки з позиції фундаментального підходу до розуміння антикризового управління. За сучасних умов, де сукупно діють поняття циклічного розвитку, керованості, ресурсозбереження, мотивації, економії часу, соціального партнерства та інші реальна небезпека кризи виникає навіть при самому успішному управлінні організацією. Цим обумовлена актуальність цієї дисципліни.

Основні завдання дисципліни - вивчення та практичне застосування:

- теоретичного понятійний апарату з антикризового менеджменту;

- стратегічних цілей та завдань антикризового менеджменту;

- методів аналізу для моніторингу кризових явищ в бізнесі;

- інструментів оперативного та стратегічного контролінгу в антикризовому управлінні;

- підходів до формування та реалізації антикризового потенціалу бізнес-структур;

- основних домінантів антикризового менеджменту та впровадження технологій їх реалізації у бізнесі в умовах кризи

- процедур фінансового оздоровлення підприємства та системою контролю за їх реалізацією.

Дистанційний курс «Кризис-менеджмент» складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить теоретичний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися із розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни «Кризис-менеджмент»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11