Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління підприємництвом *
Вступ

Управління підприємництвом

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Желіховська М.В.
к.е.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1278.
Протокол № 8 від 18.06.2020
 

Метою дисципліни є формування системи знань про сутність і зміст підприємництва; обґрунтування організаційно-економічних заходів щодо ефективного управління підприємництвом на підприємстві в умовах конкурентного середовища.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам опанувати певний обсяг теоретичних і методологічних знань (сукупність знань, умінь, навичок, компетентностей) з питань: про класифікацію (в т.ч. посередницьких) підприємств за різними класифікаційними ознаками, економічні особливості їх діяльності; основи формування попиту споживачів на продукцію і послуги; ресурсне забезпечення діяльності підприємств; основи організації підприємництва; результати та ефективність діяльності посередницьких підприємств.

Даний курс складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11