Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Господарське законодавство *
Вступ

Господарське законодавство

Кафедра Післядипломної економічної освіти і права

Автор курсу

Кравчук Степан Йосипович
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1200.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Метою та завданнями дистанційного курсу є формування у студентів навичок, умінь щодо вивчення особливостей та сучасних тенденцій розвитку господарського законодавства в Україні; організації державної політики у сфері господарювання, прав і обов’язків суб’єктів господарських відносин; відповідальності за порушення договірних та інших господарських правовідносин; опанування практичних навичок щодо оформлення господарських договорів; формування навичок роботи з нормативними матеріалами, вміння застосовувати здобуті теоретичні знання у вирішенні практичних питань.

Завдання курсу:

- вивчення сутності та особливостей правового регулювання господарської діяльності в України;

- набуття навиків роботи з нормативним матеріалом;

- вирішення правових питань на основі чинного законодавства України, що виникають у процесі здійснення господарської діяльності суб`єктами відносин.

В результаті вивчення дисципліни «Господарське законодавство» студент повинен  уміти:

- визначити поняття та основні принципи господарської діяльності;

- уяснити систему господарського законодавства та нормативні акти, що регулюють господарську діяльність;

- ознайомитися із порядком створення підприємств, управління акціонерних товариств, припинення їх діяльності; підготовки господарських договорів, порядку їх укладання і виконання;

- знати порядок відкриття рахунків у банках та здійснення розрахунків у господарському обігу;

- використовувати на практиці порядок правового регулювання цін та додержання дисципліни їх утворення;

- готувати документи для отримання ліцензій, патентів та інших дозволів для здійснення господарської діяльності;

- визначати порядок підготовки претензій та інших заяв;

- готувати позовні заяви до судових органів, а також готувати договірні документи;

- оформляти товарні акти та протоколи, а також документи на відкриття рахунків у банках.

Дистанцiйний курс «Господарське законодавство» складений у виглядi розгалуженої структури текстових документiв. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матерiал, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни «Господарське законодавство»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11