Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економіка підприємства *
Вступ

Економiка пiдприємства

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Полозова
Валентина
Михайлівна

кандидат
економічних
наук
доцент

Грушевицька
Ала Борисівна

старший викладач

Швид
Валентина Василівна

старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 155.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА

Даний курс заснований на нових підходах до теорії і практики економіки підприємства. В ньому широко використовується світовий досвід, в галузі економіки підприємств.

Метою запропонованого Вашій увазі дистанційного курсу “Економіка підприємства” є надання знань з теорії та практики господарювання на рівні підприємства; конкретним формам та методам господарювання, принципам формування й використання виробничого потенціалу; взаємодії всіх видів ресурсів; організації та ефективності господарсько-комерційної діяльності підприємства.

Предмет: закономірності функціонування і розвитку підприємства в ринкових умовах.

При вивченні цієї дисципліни основною метою є формування економічного образу мислення майбутнього спеціаліста.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тести та питання для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА” !

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11