Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інвестування *
Вступ

Iнвестування

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Гулько Л. Г.
к. е. н.
доцент

Стопчак А.Ю.
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 7.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Мета вивчення:

надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу.

Перелік знань і умінь

В результаті викладання дисципліни студенти повинні знати:

* Сутність інвестиційного процесу та класифікацію інвестицій

* Критерії інвестиційної привабливості підприємства ;

* Методи оцінки ефективності інвестицій;

* Порядок ресурсного забезпечення інвестиційного процесу;

* Порядок залучення іноземних інвестицій в економіку країни;

* Методи державного регулювання інвестиційної діяльності.

В результаті викладання дисципліни студенти повинні вміти:

* Аналізувати інвестиційну привабливість підприємства;

* Оцінити ефективність здійснення фінансових інвестицій;

* Визначити потребу в окремих видах інвестиційних ресурсів та їх обсяг;

* Оцінити ефективність здійснення реальних інвестицій за різними методами.

Сфера реалізації.

Основними практичними сферами реалізації набутих знань може бути виконання посадових обов'язків на посаді менеджера підприємства, фінансового аналітика, в приватній підприємницькій діяльності тощо.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11