Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Маркетинг *
Вступ

Маркетинг

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Ковальчук С.В.
к.е.н.
професор

Забурмеха Є.М.
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 176.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Метою курсу є формування у студентів знань щодо базових категорій маркетингу та методологічних аспектів маркетингової діяльності у сучасних умовах.

Завдання курсу полягають у вивченні теоретичних понять категорій маркетингу та сучасних тенденцій у цій галузі знань. Опанування методологічного апарату організації маркетингової діяльності на підприємстві. Набуття здатностей для творчого пошуку напрямів удосконалення маркетингової діяльності.

Предметом курсу є процеси та методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб’єктів ринку.

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційних характеристик фахівців, в результаті вивчення курсу «Маркетинг», студент повинен

знати:

l історичні та економічні передумови виникнення маркетингу;

l види маркетингових концепцій;

l сфери використання фахівців у галузі маркетингу;

l права та обов’язки споживачів.

вміти:

l визначити яку саме концепцію маркетингу можна використовувати у тій чи іншій ситуації;

l відповідно до конкурентної ситуації на ринку використовувати маркетинговий інструментарій;

l правильно обрати сферу власного застосування у маркетингу;

l використовувати нормативно-правову базу щодо захисту прав споживачів;

l розв’язувати типові задачі з курсу та застосовувати набуті знання у практичній діяльності.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11