Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Менеджмент *
Вступ

Менеджмент

Кафедра Менеджменту

Автори курсу


Стадник Валентина Василівна
канд. хім. наук, доцент


Гавловська Наталія Іванівна
канд. ек. наук, доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 179.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

МЕНЕДЖМЕНТ

Вивчення дисципліни дасть можливість майбутнім фахівцям у галузі економіки опанувати певний обсяг теоретичних і методичних знань в області управління підприємством, сформувати у них сучасний підхід до вирішення тих чи інших технічних чи соціально-економічних проблем, що виникатимуть в процесі їх практичної діяльності, а також придбати вміння і деякі навички створення умов для творчої та ефективної роботи людей у трудовому колективі.

Навчальна дисципліна охоплює 15 тем, в яких розглядаються: еволюція управлінської думки; організація та її характеристики; підприємство, як суб’єкт ринкового господарства; внутрішнє і зовнішнє середовище підприємства; принципи, методи та функції управління. Детально вивчаються такі функції управління підприємством, як планування стратегії його розвитку, побудова організаційної структури, мотивація персоналу і контроль за досягненням запланованих результатів. Особлива увага приділяється створенню ефективної системи комунікації в організації і вивченню методів прийняття управлінських рішень, налагоджуванню доброзичливих стосунків між працівниками підприємства та вибору ефективних методів управління трудовим колективом. Курс завершується темами, присвяченими організаційному розвиткові та оцінці ефективності системи менеджменту.

Головним завданням вивчення основ менеджменту як наукової дисципліни є отримання комплексу знань відносно вибору нових форм і методів менеджменту при створенні цілісної, ефективної і гнучкої системи управління підприємством в умовах розвинутої ринкової економіки.

Знання теоретичних основ управління дасть можливість студентам оволодіти культурою і мистецтвом керівництва колективом, включаючи вміння ставити загальні і конкретні цілі і задачі діяльності організації; розробляти стратегію управління з врахуванням суспільних, колективних і особистих інтересів, контролювати процес її реалізації.

Дистанційний курс складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких містить теоретичний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися із розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “МЕНЕДЖМЕНТ”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11