Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Моделювання економіки *
Вступ

Моделювання економiки

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Манталюк Ольга Володимирiвна
кандидат економiчних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 190.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс “Моделювання економіки” ставить за мету формування у майбутніх фахівців з економічної кібернетики системи знань і навичок побудови та дослідження аналітичних і статистичних моделей економіки, знаходження розв’язків на моделях та їх інтерпретації.

Курс «Моделювання економіки», що входить до циклу фахових дисциплін, пов’язаний із вивченням математичного апарату, що застосовується при моделюванні економічних систем.

Головні завдання дисципліни: вивчення теорії та набуття практичних навичок моделювання й аналізу економічних об’єктів і процесів на макро-, мезо- та мікроекономічних рівнях.

Предметом вивчення курсу є методологія, методи і процеси економіко-математичного моделювання.

Даний дистанційний навчальний курс складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на 3 модулі, кожен з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал тем (всього 7 тем) і тести для самоконтролю. Перед початком вивчення учбового матеріалу радимо ознайомитись із розділом “Рекомендації студенту”

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11