Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Політична економія *
Вступ

Полiтична економiя

Кафедра Економічної теорії

Автор курсу

Бабич Михайло Степанович
канд. екон. наук
доцент

Мороз Сергiй Вiкторович
канд. екон. наук
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1222.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ І ПРИЗНАЧЕННЯ

Кожна людина щоденно споживає матеріальні блага. Вона мусить знати, які є форми привласнення життєвих благ, форми господарювання, як найбільш доцільно розподіляти працю, робочу силу, виробничі ресурси, в яких умовах вона дає ефективні результати і може мати відповідну винагороду. Будь-який член суспільства цікавиться цінами, причинами їх коливань, способами боротьби з інфляцією. Тому сьогодні необхідне формування нового національного економічного мислення. Ще в свій час М.Твен говорив, що знання політекономії – першооснова вмілого керівництва державою і наймудріші люди всіх часів присвячували цьому предмету всю велич свого генія, життєвий досвід, пізнання.

Сучасне економічне мислення – це не тільки усвідомлення основоположних принципів господарювання, розуміння суті і головних напрямків економічного розвитку. Передусім це перетворення економічних знань на практичні дії, що забезпечують високий економічний ефект.

При вивченні курсу, студенти повинні придбати навики самостійного дослідження, аналізу і оцінки економічних процесів та явищ. Для цього потрібно постійно цікавитися поточними економічними процесами як в Україні, так і за межами національної економіки. Це дуже суттєво для сучасного спеціаліста, вченого, політика, керівника.

Розраховано на викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, слухачів коледжів, учнів шкіл бізнесу – всіх, хто вивчає політичну економію, основи економічної теорії, цікавиться економічними проблемами та закономірностями.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ “Полiтекономiя”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11