Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Статистика *
Вступ

Статистика

Кафедра Обліку та аудиту

Автор курсу

Наконечна Г.Ф.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 223.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс розрахований на один семестр і згідно з навчальною програмою складається з двох частин:

· загальної теорії статистики, що розглядає категорії статистичної науки, методи і засоби вивчення масових соціально-економічних явищ;

· економічної статистики, що розробляє систему макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни чи регіону як єдиного цілого, а також соціальних умов життя і праці населення, споживання ним матеріальних благ і послуг.

Курс “Статистика” дає уяву студентам про зміст статистики як наукової дисципліни, знайомить з її основними поняттями, методологією і методиками розрахунку найважливіших статистичних аналітичних показників. Даний курс охоплює загальні початкові елементи статистичної науки і, насамперед, найважливіші напрямки аналізу соціально – економічних процесів.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни - розкрити сутність й завдання статистики як науки; обґрунтувати місце статистики в системі економічних наук; розкрити загальні принципи і методи вивчення суспільно-економічних явищ і процесів, методологію побудови макроекономічних показників і їх аналіз на рівні країни або її регіонів, а також соціальних умов життя і праці населення, споживання ним матеріальних благ і послуг; розкрити функції статистики, а саме:

- розробка програм статистичних обстежень, обробки і зведення даних;

- обчислення узагальнюючих характеристик структури сукупності;

- вимірювання інтенсивності динаміки розвитку соціально-економічних процесів;

- визначення факторів, що формують рівень, варіацію і розвиток суспільних явищ та оцінювання сили їхнього впливу;

- використання системи національних рахунків у розрахунках статистичних показників;

- оцінка життєвого рівня населення тощо.

Студент повинен знати:

- загальну теорію статистики;

- основні форми і методи, що застосовує статистика при дослідженні соціально-економічних явищ;

- систему показників, що характеризують народне господарство і суспільство країни як єдине ціле, а також систему показників, що відображають стан і розвиток галузей економіки;

- методологію розробки програми статистичних обстежень, узагальнення показників галузей економіки і сфери соціально-культурного розвитку;

Студент повинен вміти:

- орієнтуватись у застосуванні на практиці статистичних методів і засобів дослідження з метою їх використання у проведенні статистичних обстежень, суцільних і вибіркових спостережень, опитуванні тощо;

- складати статистичні звіти, таблиці, будувати графіки, діаграми і аналізувати їх;

- читати і аналізувати динамічні ряди з основних показників соціально-економічного розвитку країни, регіону, давати їм економічну оцінку.

Студент повинен мати уявлення про: методологічні підходи в статистиці, статистичну звітність, статистичну інформацію і органи статистики України.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11