Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Культурологія *
Вступ

Культурологiя

Кафедра Філософії та політології

Автори курсу

Дем’янюк М.Б.
кан.філ.наук

Каплун
Нiна Миколаiвна

Чернов О.В.

Шумовецька Свiтлана Павлiвна
кан.пед.наук

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1199.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

Викладання курсу «Культурологія» має на меті сформувати у студентів систему знань про закономірності культурного процесу, про культуру як специфічний та унікальний феномен людства, надати уявлення про типологічні структури культури, особливості культурних епох та стилів, навчити культурологічному аналізу процесів та явищ. Завданнями курсу є оволодіння основними термінами та поняттями культурології на рівні їх відтворення, тлумачення та використання у повсякденному житті, набуття навичок та вмінь застосування знань з культурології для визначення лінії особистої поведінки в умовах розмаїття культур. Предметом дисципліни є етапи та закономірності розвитку світової та української культурологічної думки.

Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни, повинен: уміло застосовувати культурологічні поняття, методи вивчення сучасних культурологічних явищ і процесів, основні принципи і форми комунікативного досвіду різних сфер культури людства як засобу трансляції соціально значущих культурних смислів; аналізувати форми та типи культур, закономірності їх функціонування та розвитку; пояснювати роль і місце української культури в світовій цивілізації; аргументувати власні світоглядні позиції на основі знань культури України та світу.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Культурологія”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11