Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Діловодство *
Вступ

Дiловодство

Кафедра Менеджменту

Автори курсу

Сокирник Ірина Володимирівна
кандидат економічних наук


Степанюк Наталія Степанівна
асистент


 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 244.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Управління організацією, установою, окремим структурним підрозділом базується на процесі отримання, опрацювання та передачі інформації.

Отримувати, зберігати і передувати інформацію можливо тільки за попередньої її фіксації у вигляді документів.

Діловодство – це діяльність, яка охоплює питання документування та організації роботи з документами в процесі управлінської діяльності.

Метою запропонованого Вашій увазі дистанційного курсу “Діловодство” є формування у студентів теоретичних знань про систему документообігу сучасної організації та практичних навичок по роботі з документами різних видів та груп.

Дотримання стандартів з діловодства в практичній діяльності організації сприяє скороченню часу на складання документів, опрацювання й пошук, організувати чіткий контроль за проходженням та виконанням документів. Зрештою, правильно підготовлений та належним чином оформлений документ – це свідчення певного рівня культури.

У процесі вивчення курсу студент має дістати уявлення про:

- суть діловодства, як невід’ємної частини процесу управління та його структуру;

- нормативно-методичну базу сучасного діловодства;

- класифікацію документів;

- правила складання та оформлення службових документів;

- технологію підготовки та роботи з документами різних груп;

- правила підготовки номенклатур справ;

- правила оформлення та зберігання справ;

- організацію документообігу на підприємстві.

Після вивчення дисципліни студент повинен вміти:

- складати документи різних груп, правильно оформлювати необхідні реквізити;

- виконувати операції з документами в процесі документообігу;

- оформлювати справи;

- складати номенклатуру справ організації.

Даний дистанційний курс складений у вигляді розгорнутої структури текстових документів. Кожний документ включає теми, що містять лекційний матеріал, тести для самоконтролю, завдання і контрольні запитання.

Перед початком вивчення тем дисципліни доцільно ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “Діловодство”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11