Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Іноземна мова (Французька) *
Вступ

Iноземна мова (Французька) за проф спрямуванням

Кафедра Романо-германських мов

Автор курсу

Феодосьєв С.М.
викладач кафедри романо-германських мов

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1312.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Електронний курс призначено для осіб, які вперше приступили до вивчення французької мови і ставлять собі за мету практичне оволодіння нею в стислі строки навчання дистанційно. Він може бути використаний у немовних вузах дистанційного навчання студентами, у знаннях яких є серйозні прогалини, на факультетах іноземних мов як курс другої мови, а також на дистанційних курсах з окремих мов, що готують спеціалістів для роботи за кордоном , у суспільних підприємствах, фірмах та мережі Інтернет.

Курс покликаний забезпечити формування розмовних навичок у найтиповіших ситуаціях спілкування, а також розвиток навичок і вмінь читання, письма, перекладу.

Курс побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, що охоплює нормативну граматику французької мови і базовий лексичний мінімум.

Дана дистанційна дисципліна складена у вигляді розгалуженої структури текстових документів та прикладних програм.

Перед початком вивчення матеріалу рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації слухачу”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11