Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Етика і естетика *
Вступ

Етика i естетика

Кафедра Філософії та політології

Автори курсу

Козаченко Світлана Миколаївна
викладач

Сосна Василь Петрович
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 345.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Етика і естетика вирішують подвійне завдання. По-перше, вони виступають як суто філософські галузі знання, тобто теоретично і понятійно відтворюють, сутнісно осмислюють і обґрунтовують свої предмети: етика – мораль як таку, естетика – чуттєве як таке. По-друге – духовно-практичне, створюючи адекватне духовне середовище, яке формує в людині потребу самовдосконалення, розвиває толерантне відношення до світу інших людей і культур, надихає людину на розгадку смислу буття.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Етика і естетика” ставить за мету:

· ознайомити користувача із змістом, предметами етики та естетики;

· показати специфіку етичного та естетичного знань в системі духовної культури;

Студент повинен знати:

· предмет та функції етики, естетики;

· основні структурні елементи етичної та естетичної свідомості;

· зміст основних категорій етики та естетики.

Студент повинен вміти:

· самостійно мислити і аналізувати зміст основних морально-етичних та естетичних проблем;

· вміти виразити теоретичну ідею логічно, осмислено і ясно

· вільно оперувати основними категоріями етики та естетики;

· вміти застосовувати теоретичні знання етики та естетики при аналізі проблем морального, емоційно-чуттєвого, життєвого й культурного вибору.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, текст для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни „етика і естетика”!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11