Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Страхування *
Вступ

Страхування

Кафедра Фінансів та банківської справи

Автори курсу

Михайловська І.М.
к.е.н.
доцент

Форкун І.В.
к.т.н.
доцент

Бастричев В.С.
к.в.н.
професор

Матвійчук Л.О.
асистент
магістр

Приступа Л.А.
асистент
магістр

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 381.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

СТРАХУВАННЯ

В умовах стабілізації економіки України, зміни форм власності більшості підприємств потреба громадян та суб’єктів господарської діяльності у захисті своїх майнових  інтересів та інтересів працівників від різноманітних ризиків постійно зростає. Держава також зацікавлена у страховому захисті державного майна та підвищенні соціально-економічної захищеності громадян України.

У зв’язку із вживанням державою заходів щодо удосконалення правової бази страхування, введення нових видів обов’язкового страхування, можна прогнозувати подальше значне зростання страхових операцій, і, як наслідок цього, - зростання загальних обсягів надання страхових послуг та акумулювання коштів у сфері страхування.

На сьогодні, страхування це невід’ємна частина життя сучасного суспільства. Знання основ страхування має важливе значення для обґрунтування вибору ділового партнера, підвищення власної фінансової стійкості підприємства, розробки програм зниження ризику підприємницької діяльності.

Мета дисципліни ”Страхування”: надання знань щодо страхового захисту майнових інтересів юридичних та фізичних осіб на випадок настання ризикових ситуацій, організації страхового ринку та страхових компаній.

Завдання дисципліни ”Страхування”: вивчення сутності й ролі страхування, організації та розвитку страхового ринку, державного регулювання страхової діяльності; набуття вмінь аналізувати ринок страхових послуг, оцінювати фінансову стійкість страхових компаній.

Предмет дисципліни” Страхування”: відносини, що виникають у процесі формування розподілу та використання страхових фондів.

Вивчення основ страхової справи та практичне застосування її методів та послуг знаходиться у взаємодії з іншими дисциплінами: економічна теорія, фінанси підприємства, інвестиційний та фінансовий менеджмент, основи статистики тощо.

Курс “Страхування” формує фінансово-аналітичний підхід майбутнього фахівця до прийняття управлінських рішень, на конкретних прикладах дає можливість застосувати методичні прийоми визначення ефективності страхового захисту.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11