Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економіка праці і соціально-трудові відносини *
Вступ

Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Ревякiн Олександр Сергійович
кандидат технічних наук
доцент

Зелена Марія Іванівна
старший викладач

Мантур-Чубата Олена Сергіївна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1186.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

В умовах ринкової трансформації економіки України суттєві перетворення відбуваються в системі суспільних відносин. Серьозні проблеми пов’язані з недооцінкою соціальних складових в процесі розвитку економіки та приниженням ролі соціально-трудових відносин. Саме в цьому слід шукати причини таких масових негативних та вибухових у соціальному плані явищ, як затримка з виплатою заробітної плати, пенсій, стипендій, різке зниження рівня життя більшої частини населення країни; поляризація їх доходів; зростання безробіття; збільшення смертності; зниження народжуваності тощо.

Зазначені проблеми надзвичайно гострі і складні, оскільки стосуються інтересів всього населення країни. Вирішення проблемних питань потребує підготовки спеціалістів нового типу мислення, спеціалістів з економічним світоглядом, які були б здатні розуміти і осмислювати економічні процеси і явища, що відбуваються у соціально-трудовій сфері, володіти економічними методами регулювання трудових відносин.

Кожний суб’єкт ринкового господарства одночасно виступає суб’єктом трудових відносин, тому від знання економічних законів і закономірностей функціонування ринку праці, зайнятості, організації і оплати праці великою мірою залежить ефективність використання такого важливого виробничого ресурсу, як робоча сила, а отже, й успіх підприємця, і рівень життя населення країни. Це обумовлює об’єктивну необхідність набуття грунтовних знань основних положень економіки праці майбутніми спеціалістами в галузі економіки, фінансів, маркетингу, менеджменту і бізнесу.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Економіка праці і соціально-трудові відносини" ставить за мету:

* формування у майбутнього спеціаліста системи теоретичних і практичних знань про категорії, поняття, механізми забезпечення продуктивності праці та розвитку соціально-трудових відносин в Україні.

Завдання для користувачів:

* набуття вмінь і навичок у галузі забезпечення ефективного використання ресурсів праці й моніторингу соціально-трудових відносин.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни "Економіка праці і соціально-трудові відносини".

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11