Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Правознавство *
Вступ

Правознавство

Кафедра Права

Автори курсу

Коссак
Володимир Михайлович

д.ю.н.
професор
зав. кафедри

Герц
Алла Анатоліївна

викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 403.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Програма курсу “Правознавство” для інженерно-технічних спеціальностей ВУЗів виходить із основних державних документів з питань формування правової держави, реформ політичної і правової системи, корінних змін в економіці в умовах переходу до регульованого ринку.

Розвиток і поглиблення правових начал не тільки в державному і суспільному житті, але і в сфері управління економікою в умовах господарської самостійності підприємств.

Програма ставить за свою мету ознайомлення студентів з загальними принципами українського права, відпрацювання їх навиків і вміння володіти законодавчими актами в практичній діяльності, а також ознайомлення з конкретними нормами конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, кримінального та цивільного процесу в границях обсягу годин, встановлених учбовим планом.

Література і нормативний матеріал з врахуванням змін в діючому законодавстві і профілю підготовки спеціалістів рекомендуються викладачем права.

Викладання курсу “Правознавство” переслідує наступну мету: ознайомити студентів з основними термінами юриспруденції та її положеннями, необхідними для практичного вирішення проблем, які постають перед особистістю.

Завданням навчальної дисципліни є формування у студентів знань норм чинного законодавства в сферах цивільного, сімейного, адміністративного, трудового, кримінального та інших галузях права України.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11