Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Фізико-хімічні основи чистих виробництв *
Вступ

Фізико-хімічні основи чистих виробництв

Кафедра Хімії

Автори курсу

Бубенщикова Г.Т.
канд. техн. наук
доцент

Хрящевський В.М.
канд. техн. наук
доцент

Березюк О.Я.
канд. техн. наук
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 430.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Мета та задачі дисципліни.

Метою навчального предмету є опанування системою фізико-хімічних знань про речовину та енергію як основних складових технологій, набуття знань про сучасні матеріали, сировину, сучасні енергетичні системи з метою більш ефективного їх використання, виключення токсичних та шкідливих матеріалів та профілактики виникнення відходів та забруднень; зниження впливу технологій на навколишнє середовище від розробки до використання.

Основне завдання навчального предмету – дати фізико-хімічну основу для формування у майбутнього фахівця світогляду, спрямованого на на постійне використання інтегральної превентивної стратегії охорони навколишнього середовища в процесах, виробах та послугах.

В результаті вивчення дисципліни " Фізико-хімічні основи чистих виробництв " студент повинен:

Знати:

– основні проблеми екології, науково-технічного прогресу та екологічний стан України;

– хімічну характеристику будови і властивостей речовин, сировини та сучасних матеріалів з метою їх більш ефективного використання з найменшим негативним навантаженням на довкілля;

– методи переробки і утилізації відходів, в тому числі полімерних матеріалів;

– фізико-хімічні основи перетворення енергії в природних і технологічних системах, традиційні та альтернативні джерела енергії та їх вплив на навколишнє середовище;

– фізико-хімічні основи методів оптимізації виробничих процесів та основних сучасні технологій; технології конверсії отруйних відходів.

Вміти:

– використовувати знання фізико-хімічних основ технологій для економіко-екологічного аналізу сучасних виробництв;

– визначати сутність та фізико-хімічні закономірності протікання процесів, що відбуваються у природному та техногенному навколишньому середовищі;

– оцінювати сировинну базу та продукти технологій з метою виключення токсичних та шкідливих матеріалів, та профілактики виникнення відходів та забруднень у їх джерелі виникнення;

– аналізувати та оцінювати енергетичну складову технологічного процессу та її вплив на навколишнє середовище;

– розв’язувати практичні задачі, в тому числі розрахункові, які базуються на фізико-хімічних знаннях;

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11