Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Дискретний аналіз *
Вступ

Дискретний аналіз

Кафедра Автоматизованих систем та моделювання в економіці

Автор курсу

Горбатюк К.В.
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1208.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

В сучасній практиці моделювання в управлінні, а також при аналізі складних проблем управління широко використовуються методи дискретного аналізу (дискретної математики). Важливість володіння методами дискретного аналізу обумовлена ще й тим, що сучасні інформаційні технології переробки інформації базуються на дискретних уявленнях. Не випадково закордоном дискретну математику часто називають комп’ютерною математикою. Дискретна математика пропонує універсальні засоби (мови) формалізованого уявлення, способи коректної обробки інформації, представленої цими мовами, а також можливості та умови переходу з однієї мови опису явищ на іншу із збереженням змістовної цінності моделей.

Тому дисципліна «Дискретний аналіз» є необхідною умовою підготовки фахівців вищої кваліфікації та займає провідне місце у підготовці спеціалістів за спеціалізацією «Економічна кібернетика» спеціальності «Економіка».

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Дискретний аналіз» ставить за мету:

* сформувати у майбутніх спеціалістів фундаментальні знання про принципи роботи з множинами (наприклад, із базами даних);

* сформувати у майбутніх спеціалістів фундаментальні знання про принципи побудови алгоритмів та роботи з комбінаторними об'єктами, на яких базується розробка й експлуатація програмних продуктів;

* надати студентам практичні навики, пов’язані з розв’язанням задач з використанням основних властивостей і операцій над множинами;

* надати студентам практичні навики, пов’язані з розв’язанням задач з використанням комбінаторних об'єктів;

* надати студентам практичні навики, пов’язані з розв’язанням задач із застосуванням графів та задач з математичної логіки;

* надати студентам практичні навики з розробки нескладних алгоритмів та розробки невеликих програм алгоритмічною мовою;

* ознайомити студентів з різноманітними видами систем, а також підготовити їх до засвоєння базових знань для сприйняття наступних курсів в галузі комп'ютерної підготовки.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни «Дискретний аналіз»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11