Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Чисельна оптимізація *
Вступ

Чисельна оптимiзацiя

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Григорук Павло Михайлович
к.т.н.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 65.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс “Чисельна оптимізація” призначений для ознайомлення студентів з основними чисельними методами розв’язання завдань, що виникають при опрацюванні даних економічного змісту. Практична спрямованість курсу орієнтована на вміння відбирати підхожий метод для розв’язання завдання, застосовувати засобі комп’ютерної техніки для організації обчислень, робити висновки та надавати економічну інтерпретацію одержаним результатам. Курс покликаний сформувати навички практичного застосування відповідних методів при розв’язанні завдань обчислювального та оптимізаційного характеру.

Мета і завдання дисципліни

Мета викладання : дати відомості про застосування чисельних методів до розв’язання завдань економічного змісту.

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційних характеристик фахівців, в результаті вивчення курсу “Чисельна оптимізація”, студент повинен

знати:

- поняття точності обчислень;

- основні методи розв’язування трансцендентних рівнянь;

- основні методи розв’язування систем лінійних та нелінійних рівнянь;

- основні відомості про інтерполяцію функцій;

- основні методи розв’язування екстремальних завдань;

вміти:

- проводити обчислення з наперед заданою точністю;

- відокремлювати та знаходити корені трансцендентних рівнянь;

- розв’язувати системи лінійних та нелінійних рівнянь;

- знаходити власні вектори та власні значення дійсних матриць;

- будувати інтерполяційні многочлени;

- розв’язувати екстремальні завдання;

- проводити аналіз результатів з точки зору економічного смислу .

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11