Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Прогнозування соціально-економічних процесів *
Вступ

Прогнозування соцiально-економiчних процесiв

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Завгородня Т.П.
д.е.н.
професор
зав.кафедри

Горбатюк К.В.
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 442.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Курс розрахований на один семестр і згідно з навчальною програмою складається з трьох частин:

· основні поняття соціально-економічного прогнозування;

· інтуїтивні методи прогнозування;

· екстраполяційні методи прогнозування.

Курс “Прогнозування соціально-економічних процесів” належить до професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальності «Економічна кібернетика» і дає уяву студентам про зміст цієї наукової дисципліни, знайомить з її основними поняттями, методологією і методиками побудови прогнозів економічних явищ. Даний курс охоплює загальні початкові елементи методів прогнозування і, насамперед, найважливіші методи прогнозування соціально-економічних процесів.

Мета та завдання курсу

Мета дисципліни - допомогти студентам засвоїти сукупність методів і способів розробки економічних прогнозів; оволодіти методиками розрахунку найважливіших характеристик, необхідних для побудови якісних та надійних прогнозів на основі існуючої інформації про перебіг економічних процесів; набути практичного досвіду у сфері вибору та застосування певних методів прогнозування економічних процесів.

Студент повинен знати:

- основні поняття методів прогнозування;

- основні методи, що застосовуються при прогнозуванні економічних явищ;

- існуючі класифікації методів прогнозування;

- основи методології застосування інтуїтивних методів прогнозування;

- основи методології застосування екстраполяційних методів прогнозування;

- критерії точності та надійності прогнозів;

- методи верифікації результатів прогнозування.

Студент повинен вміти:

- орієнтуватись у застосуванні на практиці методів прогнозування і засобів дослідження економічних явищ;

- отримувати прогнозні значення досліджуваних величин;

- оцінювати точність та надійність прогнозів;

- аналізувати динамічні ряди з точки зору оцінки наявності певної тенденції розвитку економічного процесу і можливості побудови якісного і надійного прогнозу.

Студент повинен мати уявлення про: прогнозування багатовимірних процесів, моделі прогнозування економічних об’єктів.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11