Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Експертні системи *
Вступ

Експертнi системи

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Мазарчук Андрій Юрійович
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 450.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Експертні системи

Останнім часом в області автоматизованої обробки даних велике поширення стали одержувати комп'ютерні технології, засновані на дослідженнях в області штучного інтелекту. Це дозволило виконувати розробку програмного забезпечення в тих напрямках, що раніше були винятково прерогативою людини: прогнозування складних багатофакторних нелінійних процесів, прийняття управлінських рішень, накопичення і використання досвіду висококваліфікованих фахівців і т.п. Практичним напрямком у цій області є проектування і розробка експертних систем.

Курс “Експертні системи” застосовує теоретичні положення та концепції, що розглядаються в курсах “Інформатика і комп’ютерна техніка”, “Системи управління базами даних”, “Корпоративні інформаційні системи”. Широко використовується математичний апарат, розглянутий у курсах “Математичне програмування”, “Методи дослідження операцій”, “Моделювання економіки”, “Дискретна математика”.

Метою дисципліни є засвоєння нових технологій рішення задач на ЕОМ, засобів представлення і використання знань в експертних системах, особливостей динамічних експертних систем та використання нейрокомп'ютерних мереж в експертних системах.

Завдання дисципліни — навчити студентів моделювати базу знань ЕС, здійснювати пошук рішення, використовуючи продукційну або фреймово-продукційну моделі знань у запропонованій проблемній області; проводити сеанс консультації з експертною системою; одержувати пояснення знайденого рішення; аналізувати отримане рішення.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11