Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економетричне моделювання *
Вступ

Економетричне моделювання

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Григорук Павло Михайлович


 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1318.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Дисципліна “Економетричне моделювання” є логічним продовженням дисципліни “Економетрія” і призначена для розвитку знань та вмінь студентів в галузі побудови та аналізу математичних моделей для розв’язання завдань економічного напрямку, аналітичної обробки вихідних даних, практичного застосування комп’ютера в зазначеній галузі.

Мета і завдання дисципліни

Метою викладання є закріплення відомостей про застосування методів побудови економетричних моделей для розв’язання завдань економічного змісту, здобуття навичок практичного використання ЕОМ для побудови та аналізу математичних моделей економічних явищ.

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційної характеристики фахівців, в результаті вивчення курсу “Економетричне моделювання”, студент повинен

знати:

- основні підходи до побудови економетричних моделей;

- правила дослідження лагових моделей;

- методи перевірки даних на однорідність;

- методи відбору діагностичних ознак;

- загальні відомості про методи планування експерименту;

вміти:

- застосовувати методи багатовимірного регресійного аналізу для розв’язання завдань економічного змісту;

- проводити розбиття вихідних даних на однорідні підмножини;

- застосовувати методи для побудови індивідуальних та агрегатних діагностичних ознак;

- надавати економічну інтерпретацію одержаним результатам.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11