Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Комплексний державний іспит на бакалавра за фахом *
Вступ

Комплексний державний iспит на бакалавра за фахом

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу


Завгородня Т.П.
д.е.н.
проф.
завідувач кафедри


Манталюк О.В.
к.е.н.
доцент


Більовський К.Е.
к.е.н.
доцент


Григорук П.М.
к.т.н.
доцент


Горбатюк К.В.
старший викладач

 

Важливе значення в навчально-виховному процесі вищої школи мають державні екзамени, як перевірка здібностей і знань випускників, їх вміння застосовувати теоретичні положення до практики розбудови та розвитку економіки на мікро- та макрорівні, до аналізу сучасного суспільного розвитку, готовності випускників бути кваліфікованими фахівцями, які вміють управляти підвищенням ефективності виробництва та всієї економічної діяльності суб’єктів господарювання.

Державний екзамен є одним із головних показників ефективності та результативності навчально-методичної та виховної роботи на кафедрі. Крім того, виступає важливим засобом контролю і аналізу роботи викладачів кафедри, сприяє визначенню “слабких місць” в викладацькому процесі та розробки конкретних заходів по їх усуненню. Державний екзамен також надає викладачам цікаву та цінну інформацію для удосконалення викладацької роботи.

Державний екзамен для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” охоплює три дисципліни, а саме: «Інформаційні системи і технології в економіці», «Моделювання економіки», «Дослідження операцій», «Системи обробки економічної інформації». Тобто врахована структурно логічна схема управління параметрами економічної системи об’єкту господарювання. Екзамен складається в тестовій формі.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11