Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Математика для економістів *
Вступ

Математика для економістів

Кафедра Вищої математики та компютерних застосувань

Автори курсу

Рудницький В’ячеслав Броніславович
професор
доктор технічних наук
завідувач кафедрою

Делей Василь Іванович
доцент
кандидат фізико-математичних наук

Стопень Галина Яківна
доцент
кандидат фізико-математичних наук

Поплавська Олена Андріївна
викладач

Троян Галина Филимонівна
старший викладач

Самарук Наталія Миколаївна
кандидат педагогічних наук
доцент

Курінєнко Ольга Василівна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 564.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Математика відіграє важливу роль серед загальноосвітніх дисциплін даної спеціальності, формує фундамент математичної підготовки студентів економічних спеціальностей.

Викладання дисципліни має на меті:

- ознайомити студентів з основами математичного апарату, необхідного для розв’язування теоретичних і практичних задач економіки;

- виробити первісні навики математичного дослідження, оцінки отриманих результатів, вибору оптимального методу розв’язування задач; привити студентам уміння самостійно вивчати навчальну літературу з математики; розвинути математичне мислення та підняти загальний рівень математичної культури студентів;

- ознайомити студентів з роллю та місцем математики в наукових дослідженнях.

1.2. Задачі вивчення дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- векторну алгебру та її застосування до задач аналітичної геометрії;

- лінії та поверхні другого порядку; розв’язування СЛАР; елементи матричної алгебри; елементи лінійної алгебри; границі та неперервність функції; диференціальне числення функції однієї та декількох змінних;

- невизначений інтеграл; визначений інтеграл та його застосування;

- диференціальні рівняння першого порядку, вищих порядків, що допускають пониження порядку, а також лінійні диференціальні рівняння з постійними коефіцієнтами та їх системи; ряди та їх застосування до наближених обчислень.

1.3. Студент повинен вміти:

- складати та аналізувати математичні моделі простих реальних інженерних задач;

- підбирати дані, необхідні для побудови розв’язків задач та оцінювати їх необхідну точність;

- вибирати наперед не заданий метод дослідження;

- виводити аналітичні залежності в процесі розв’язання задач;

- розв’язувати простіші механічні та економічні задачі;

- доводити розв’язки задач до практично придатних результатів та контролювати правильність розв’язків;

- оперувати з розмірними величинами;

- передбачати результати, оцінювати величини, давати асимптотичні оцінки, робити висновки.

Для вивчення курсу вищої математики студент повинен вільно володіти матеріалом шкільного курсу математики та мати тверді практичні навики у різних математичних перетвореннях.

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11