Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Культура наукової мови *
Вступ

КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ МОВИ

Кафедра Української філології

Автор курсу

Торчинський Михайло Миколайович
доктор філологічних наук
професор
завідувач кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1366.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Українська наукова мова в системі культурних цінностей українського суспільства має свої диференційні орфоепічні, лексичні, граматичні, правописні та інші особливості. Знати їх і використовувати у практичній діяльності – обов’язок кожного фахівця, що і визначає актуальність вивчення цієї навчальної дисципліни.

Таким чином, запропонований Вашій увазі дистанційний курс „Культура наукової мови” в цілому має на меті:

· ознайомлення із сучасною мовною науковою картиною світу;

· підвищення рівня мовної комунікації у науково-професійній сфері діяльності;

· формування власного мовного іміджу, що забезпечить конкурентоспроможність майбутнього спеціаліста на сучасному ринку праці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни Ви будете знати сутність мовної картини світу; особливості наукового стилю мови; специфіку усної і писемної форм репрезентації наукових досліджень; історію формування і основні ознаки сучасної економічної терміносистеми; шляхи формування мовної компетенції майбутнього науковця.

Після засвоєння теоретичного матеріалу і виконання практичних завдань Ви будете вміти застосовувати норми сучасної української літературної мови у практиці мовленнєвої діяльності; використовувати лексичні і граматичні засоби стилістики в науковому стилі мовлення; дотримуватися норм культури усного і писемного мовлення; доцільно використовувати терміни і професіоналізми; застосовувати схеми навчальних дій у науковій діяльності; дотримуватися основних вимог при оформленні результатів наукових студій.

Дистанційний курс „Культура наукової мови” складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ „КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ МОВИ”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11