Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Паблік рилейшнз *
Вступ

Паблік рилейшнз

Кафедра Маркетингу

Автори курсу

Ковальчук Свiтлана Володимирiвна,
канд.економ.наук, доцент

Захарчук Iрина Вiкторiвна,
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 566.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

«ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (ПАБЛІК РІЛЕЙШНЗ) В ЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТI»
(для всіх спеціальностей)

Мета дисципліни

Метою дисципліни надбання наукових знань суті паблі0к рілейшнз як науки і мистецтва формування громадської думки та управління нею за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та засобів масової інформації – преси, радіо, телебачення, зв’язку; формування вміння і навичок організації і здійснення зв’язків з цільовою аудиторією: партнерами, споживачами, клієнтами, державними закладами.

Перелік знань і вмінь

Знання сутності, закономірностей і випадковостей, принципів і методів організації та здійснення зв’язків з громадськістю на всіх рівнях соціальної діяльності.

Вміння виробки науково обґрунтованої інформації політики і ретельного вивчення партнерів, клієнтів та споживачів і аналізу конкретних ситуацій при формуванні і здійсненні маркетингової діяльності; вивчення, аналізу, формуванню і управлінню громадською думкою; організації і проведення паблік рілейшнз – компаній, ділових зустрічей , переговорів, конференцій, виставок, презентацій з використанням ЗМІ; продукування і тиражування реклами; здійснення консультацій з паблік рілейшнз і т. ін.

Сфера реалізації

Теоретична і аналітична праця з наступним наданням послуг для керівництва вищої ланки з підготовки звернень, повідомлень для цільових аудиторій; підготовка і проведення ділових переговорів, зустрічей, конференцій; налагодження співпраці з засобами масової інформації, налагодження відносин з інвесторами, державними закладами та органами місцевого самоврядування і т. ін.; надання консультативних послуг з паблік рілейшнз, підготовка проведення паблік рілейшнз компаній та акцій, прес-конференцій і т. ін.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11