Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Мовна модель сучасного інформаційного простору *
Вступ

МОВНА МОДЕЛЬ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Кафедра програмної інженерії

Автори курсу

Форкун Юрій Вікторович
кандидат технічних наук
доцент

Радельчук Галина Іванівна
кандидат технічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 567.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Дисципліна “Мовна модель сучасного інформаційного простору” є вибірковою у циклі дисциплін гуманітарної підготовки студентів напряму підготовки “Фінанси і кредит” галузі знань “Економіка та підприємництво”.

Метою дисципліни є:

– оволодіння сучасними методами моделювання інформації;

– освоєння мовних засобів моделювання.

Предмет дисципліни – це система мовних засобів для моделювання сучасного інформаційного простору.

Завдання дисципліни – вивчення теоретичних основ моделювання та отримання навиків моделювання інформації засобами мови розмітки XML.

В результаті засвоєння матеріалу дисципліни студенти повинні

знати:

– теоретичні основи моделювання;

– методику розробки інформаційних моделей за допомогою електронних таблиць;

– основні конструкції, синтаксис та семантику мови розмітки XML;

– структуру XML-документа;

– методику створення XML-документів;

– визначення типу документа на основі DTD та схеми даних;

– основні конструкції, синтаксис та семантику мови XSLT;

– технологію обробки, трансформації та візуалізації XML-документів за допомогою XSL-таблиць стилів;

– методику моделювання інформації в XML.

вміти:

– створювати та аналізувати детерміновані моделі за допомогою електронних таблиць;

– створювати XML-моделі;

– розробляти DTD-описи для XML-документів;

– обробляти XML-моделі за допомогою XSL-таблиць стилів.

отримати навики:

застосування методів та мовних засобів моделювання у навчанні та у своїй професійній діяльності.

Вивченню курсу „Мовна модель сучасного інформаційного простору“ передує дисципліна „Інформатика”.

Бажаємо успіху!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11