Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інституціональна економіка *
Вступ

Інституціональна економіка

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автор курсу

Пилипяк О.В.
доцент
к.е.н.

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 578.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Ми живемо в швидкоплинному, динамічному світі, економічні процеси та явища якого характеризуються колосальною турбулентністю та невизначеністю. Факторів, які впливають на економічні процеси є величезна кількість, але як показує досвід одним із ключових є інституціональний фактор, тобто вплив базових політичних, соціальних і юридичних правил на виробництво, обмін, а також розподіл.

В сучасних умовах економічна система на найвищому макрорівні характеризується значною невизначеністю. Безсумнівно, що, насамперед, це пов’язано саме із економічними чинниками. Сама структура національної економіки настільки недосконала, що генерує все нові і нові “конфлікти”. В таких несприятливих умовах інституціональній економіці відведено особливе місце. І хоча інституціональна економіка порівняно новітній напрямок сучасної економічної науки, як показує практика, вона спроможна успішно вирішувати складні економічні задачі, насамперед, через свої “власне” розуміння економічної системи.

Мета дисципліни: розкрити умови і закономірності взаємодії економічних суб’єктів у ринковій економіці, вплив інституціональної структури на економічні процеси.

Предмет дисципліни: аспекти взаємодії економічних суб’єктів ринкової економічної системи.

Завдання дисципліни:

- формування у студентів системи фундаментальних знань про сучасну ринкову економічну систему з позицій створюваних людьми меж і рамок поведінки;

- оволодіння поняттями і категоріями інституціональної економіки, що забезпечують безпосередній перехід від глибоких узагальнень до понять практики економічної теорії;

- набуття вмінь застосовувати інституціональний підхід для розуміння й дослідження конкретних економічними явищ та процесів;

- вироблення навичок створення відповідних моделей і проведення аналітичних досліджень проблем економічного розвитку.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11