Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Регіональна економіка *
Вступ

Регіональна економіка

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Мацеха Д.С.
ст. викладач

Диха М.В.
ст. викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 580.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Ефективність функціонування економіки держави значною мірою визначається якістю взаємодії її структурних елементів .Кількісні та якісні зміни визначаються при аналізі галузевої , територіальної та управлінської складових функціональної структури економіки . Регіональний аспект є інтегруючим, оскільки саме в регіонах створюються передумови для сталого економічного зростання держави в цілому.

Даний курс заснований на нових підходах до теорії і практики регіональної економіки. В ньому широко використовується світовий досвід в галузі економіки регіонів ,вивчається районування України, державна регіональна політика.

Як фундаментальна економічна дисципліна « Регіональна економіка» є основоположною , з вивченням якої формується економічний образ мислення майбутнього спеціаліста , необхідні професійні якості спеціалістів з економіки ,менеджменту ,підприємництва.

Метою запропонованого Вашій увазі дистанційного курсу « Регіональна економіка» є формування знань щодо теоретичних та практичних засад територіальної організації продуктивних сил України , сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань та мислення економістів.

Предмет : господарський комплекс України та її регіонів

При вивченні цієї дисципліни у процесі навчання студент має :

- засвоїти теорію регіональної економіки і регіонального розвитку , наукові засади регіональної економічної політики ;

- оволодіти знаннями про територіальну і галузеву структуру господарського комплексу України та її регіонів ;

- об’єктивну необхідність раціонального та ефективного використання природних , науково-виробничих , людських ресурсів регіонів країни ;

- засвоїти принципи раціонального природо користування та охорони навколишнього середовища, поняття - екологічний моніторинг , екологічні нормативи і стандарти .

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на п’ять модулів в яких присутні по декілька тем ,кожна з яких а свою чергу містить лекційний матеріал, тести. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом « Рекомендації студенту»

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни « Регіональна економіка»

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11