Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Системи технологій промисловості *
Вступ

Системи технологій промисловості

Кафедра Технології машинобудування

Автор курсу

Мазур Микола Петрович
доктор технічних наук,
професор,
завідуючий кафедрою
технології машинобудування

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 584.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Рівень розвитку будь-якого сучасного виробництва – це в першу чергу рівень технології. Саме технологія визначає споживчу якість виробу, стабільність його характеристик, термін служби і в конечному підсумку – його ціну і конкурентну здатність на сучасному ринку. Враховуючи той факт, що в нашій країні йде швидке оновлення технологій всіх виробництв, як правило, шляхом запозичення із інших високорозвинених країн, перед керівниками підприємств, менеджерами стоїть задача вибору найсучасніших високопродуктивних і екологічно безпечних.

Тому при підготовці молодих спеціалістів менеджерів, економістів машинобудівного виробництва особливо актуальною стає задача оволодіння основними принципами і закономірностями формування та розвитку технологій в машинобудуванні та створення інформаційної бази для визначення і керування ефективністю техніки і технології машинобудівної галузі промисловості.

Основні завдання дисципліни:

· дати знання теоретичних основ технології машинобудівного виробництва, методів забезпечення якості, надійності і заданих техніко-економічних характеристик машин, методів обробки типових деталей.

· сформувати вміння в області проектування і оперативного управління технологічними процесами обробки і складання, використання новітніх досягнень техніки і технології на підприємствах.

· привити навички аналізу рівня техніки і технології, розрахунку параметрів обробки деталей, технологічної трудомісткості і продуктивності обладнання.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тести для самоконтролю i контрольні запитання для підготовки до екзамену. Перед початком вивчення тем курсу рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації слухачу".

Бажаємо успіху у вивченні курсу "Системи технологій промисловості"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11