Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Безпека життєдіяльності *
Вступ

Безпека життєдіяльності

Кафедра Безпеки життєдіяльності

Автори курсу

Романішина Ольга Валеріївна
доцент
к.т.н.

Нестер Микола Антонович
доцент
к.т.н.

Паршенко Констянтин Анатолієвич
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 585.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Безпека життєдіяльності - гуманітарно-технічна дисципліна, яка базується на знаннях, отриманих при вивченні фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін.

Головна мета: формування системи теоретичних і прикладних знань із правових, економічних і організаційних питань захисту людини від впливу негативних факторів середовища мешкання і праці.

В результаті вивчення курсу студенти повинні:

ЗНАТИ:

-характеристики навколишнього середовища, небезпеку середовища та наслідки їх негативних дій;

-засоби і методи підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технологічних процесів;

-засоби захисту населення під час надзвичайних ситуацій;

-основи законодавства про охорону праці;

-методи дослідження та аналізу причин виробничого травматизму та професійних захворювань;

-правила проведення та порядок розслідування виробничих нещасних випадків;

-систему підготовки працюючих безпечним методам праці, її документальне забезпечення;

-основи організації і проведення рятувальних робіт, та основні правила надання долікарської допомоги.

ВМІТИ:

-практично здійснювати заходи щодо підвищення безпеки і екологічності технічних засобів і технологічних процесів;

-здійснювати заходи щодо самозахисту і захисту виробничого персоналу, населення від наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха;

-грамотно вирішувати питання охорони праці, та застосовувати заходи покращення умов праці;

-здіцснювати на практиці ефективний контроль за безпекою праці, та дотриманням нормативних актів з охорони праці;

-проводити інструктажі та практичне навчання підпорядкованого персоналу з техніки безпеки;

-оцінювати радіаційну, хімічну, біологічну обстановку і обстановку, яка може виникнути під час надзвичайної ситуації, приймати відповідні рішення.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11