Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Національна економіка *
Вступ

Національна економіка

Кафедра Економічної теорії

Автори курсу

Любохинець Лариса Сергіївна
кандидат економічних наук
доцент

Бабич Любов Михайлівна
кандидат економічних наук
доцент

Мейш Алла Василівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1225.
Протокол № 1 від 26.09.2018р.
 

В результаті вивчення дисципліни «Національна економіка» студент повинен:

- знати: структуру національної економіки , її характеристики за різними ознаками; основні показники, що характеризують параметри та пропорції розвитку національної економіки та її ефективності; основні інструменти, норми та методи регулювання національної економіки; соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні наслідки функціонування національної економіки; сутність і принципи програмування та прогнозування національної економіки; макроаспекти економічної безпеки країни; взаємозв’язок і взаємозалежність між національною і світовою економіками.

- уміти: визначати особливості національної моделі управління економікою; аналізувати потенціал та ефективність реальної економіки, інституційні чинники її розвитку; охарактеризувати взаємозв’язок окремих складових національного господарства; давати об’єктивну оцінку структурної перебудови, політики економічного зростання та наслідків впровадження інституційних форм інтеграції національної економіки у світове господарство.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11