Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Інформаційний бізнес *
Вступ

Інформаційний бізнес

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Проскурович Оксана Василiвна,
канд.економ.наук, доцент

Вальков Олександр Бронiславович,
викладач

Куліков О.О.
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 589.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дисципліна «Інформаційний бізнес» є однією з циклу дисциплін, які пов’язані з наданням теоретичних і практичних знань щодо вико­нання ділових операцій та угод з використанням електронних за­собів.

Мета курсу: формування знань про підприємницьку діяльність фірм інформаційного бізнесу.

Завдання курсу: вивчення теоретичних засад формування інформаційного суспільства; набуття практичних умінь і навичок організації бізнесу в інформаційній сфері економіки, обґрунтування доцільності створення різних організаційних форм інформаційного бізнесу.

Предметом вивчення курсу є: організація підприємницької діяльності в інформаційній сфері економіки.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс “Інформаційний бізнес” ставить за мету:

§ ознайомити студента з теоретичними аспектами розвитку підприємницької діяльності фірм інформаційного бізнесу;

§ послідовно розглянути основні поняття інформаційного суспільства і інформаційного бізнесу;

§ показати особливості організації підприємницької діяльності за умов використання електронної комерції;

§ ознайомити зі специфікою формування виробничої основи інформаційного бізнесу, його правовою основою та механізмом функціонування;

§ розглянути інформаційну політики України та промислово розвинених країн: їх сучасний стан та перспективи розвитку;

§ навчити здійснювати планування підприємницької діяльності, організацію та порядок розрахунків зі споживачами інформаційних товарів, надавати економічну оцінку інформаційної продукції.

Після вивчення дисципліни студенти повиннізасвоїти теоретичні відомості з наступних питань: законів і принципів, за якими розвивається інформаційний бізнес; проблем формування інформаційного суспільства, проведення інформаційної діяльності, інформатизації економіки; основ підприємництва та ділових операцій в інформаційній сфері економіки.

Опанувавши курс студенти повинні вміти: застосувати отримані знання для вирішення конкретних задач при операції з інформаційними чинниками в сферах виробництва і споживання; організовувати та аналізувати ті ділові процеси, що мають місце в інформаційному бізнесі.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з який у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольні запитання.

Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни

"Інформаційний бізнес"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11