Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економічна кібернетика *
Вступ

Економічна кібернетика

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автор курсу

Овчиннікова Олена Русланівна,
канд.економ.наук, доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1320.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Курс охоплює наступні основні розділи:

· Загальні положення кібернетики;

· Введення в прикладну математику;

· Введення в теорію інформації;

· Управління виробничими системами.

“Економічна кібернетика” являється пізнавальним, ознайомлювальним курсом, введенням в теорію управління економічними системами. Його метою є розширення загального світогляду студентів при виділенні систем взагалі і економічних зокрема.

Дисципліна передбачає вивчення основних законів та принципів кібернетики як узагальнюючої науки, структури та принципів функціонування систем, основ математичного моделювання, що дозволяють закласти базовий рівень знань для користування сучасними інструментами у сфері аналізу, управління та регулювання економічних систем.

Курс заснований на систематичному викладенні матеріалу, що дозволяє чітко та послідовно зрозуміти процес управління виробничими системами. Курс направлений на отримання студентами навиків визначення основних задач управління, математичних методів і моделей, що використовуються при моделюванні економічних систем, етапів моделювання тощо.

Мета та завдання курсу.

Мета дисципліни – надати об’єм знань, що дозволить орієнтуватися в роботі спеціаліста з “Економічної кібернетики” по управлінню виробничими системами, розширення загального світогляду студентів при виділенні систем. Знання в області моделювання виробничих систем допоможуть орієнтуватися як у виборі методів математичного моделювання, так і в організації у майбутньому процесу кібернетичного управління.

При вивченні курсу студенти повинні засвоїти:

- загальні закони і принципи кібернетики;

- об’єкт, предмет і прикладну область дослідження економічної кібернетики;

- класифікацію систем;

- загальні характеристики математичних основ кібернетики;

- загальні принципи управління і регулювання в економіці;

- основи класичної теорії інформації.

Студенти повинні вміти використовувати математичний апарат при дослідженні економічних питань розвитку підприємств, організацій на мікро- та макрорівнях; моделювати ситуації, опираючись на властивості систем та закономірності кібернетики.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11