Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Демографія *
Вступ

Демографія

Кафедра Управління персоналом і економіки праці

Автори курсу

Яновська Галина Леонідівна
кандидат економічних наук
викладач

Кравець Ірина Михайлівна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 615.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Сучасна демографія через динаміку чисельності населення висвітлює в кількісній формі результат дії всіх економічних, соціальних і культурних факторів, шо визначають розвиток людства. Якщо ми хочемо зрозуміти минуле і сьогодення, визначити вплив ресурсів і навколишнього середовища на безпеку нашого майбутнього, відповідна інформація потребує уважного вивчення й узагальнення. Таким чином, аналіз демографічних індикаторів визначає необхідність формування науково обгрунтованої демографічної політики, як частини національної соціальної й економічної політики.

Метою вивчення навчального курсу “Демографія” є формування:

* теоретичної бази знань щодо основ демографії і соціологічного аналізу демографічних процесів та демографічної політики;

* практичних навиків розрахунку і використання демографічних показників, моделювання демографічних процесів і демографічного прогнозування.

Завданням вивчення навчального курсу є: розкритття сучасного розуміння демографії як самостійної суспільної науки; вивчення загальних показників чисельності і структури населення та їх динаміки; аналіз динаміки демографічних процесів; виявлення основних напрямів сучасної демографічної політики.

Предметом курсу є закони природного руху населення – відтворення населення як процес безперервного поновлення його чисельності і структури в ході зміни поколінь.

Наприкінці вивчення навчального курсу “Демографія” студенти повинні знати: теоретичні основи демографії; основи прикладної демографії у контексті взаємозв’язку демографічних і соціально-економічних процесів: основні поняття соціодемографічної взаємодії; основи аналітичного дослідження і моделювання демографічних процесів; основні напрямки демографічної політики України в ХХІ столітті.

По закінченню вивчення курсу студенти повинні вміти: виконувати постановку задачі дослідження демографічних процесів; використовувати методи демографічного прогнозування ; користуватись рівнянням демографічного балансу у контексті вирішення прикладних роблем регулювання демографічних і соціально-економічних процесів.

Перед початком вивчення тем дисципліни доцільно ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”

Бажаємо успіху у вивченні дисципліни “ Демографія”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11