Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Управління інформаційними ресурсами підприємства *
Вступ

Управління інформаційними ресурсами підприємства

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Лук‘янова В.В.
канд. екон.наук
доцент

Михальчик С.О.
доцент

Лісовський І.В.
асистент

Ядуха С.Й.
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 623.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

В економічному розвитку країни важливу роль відіграє застосування сучасних інформаційних технологій в діяльності підприємства, управління якою базується на використанні великих обсягів різноманітної інформації, сформованої у зовнішньому та внутрішньому середовищі економічних об’єктів. Основним підходом до вдосконалення управління підприємством і прийняття ефективних рішень є створення інформаційних систем (ІС) на підприємстві.

Мета вивчення курсу: формування системи теоретичних і практичних знань з основ створення та функціонування комп’ютерних інформаційних технологій в управлінні інформаційними ресурсами підприємств.

Завдання: вивчення побудови і функціонування інформаційних технологій та інформаційних систем в межах управління інформаційними ресурсами на підприємствах, інформаційної бази, сучасних підходів до їх проектування і впровадження.

Предмет: внутрішня і зовнішня інформація, що використовується для управління підприємствами.

Навчальна дисципліна базується на дисциплінах “Інформатика і комп‘ютерна техніка”, “Бухгалтерський облік”.

Вивчення дисципліни дасть можливість студентам опанувати практичними навиками із створення машинної інформаційної бази для управління інформаційними ресурсами підприємства на основі сучасних програмних засобів.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитись з розділом “Рекомендації студенту”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11