Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Формування бізнес-моделі підприємства *
Вступ

Формування бізнес-моделі підприємства

Кафедра Економіки підприємства та підприємництва

Автори курсу

Шипуліна В.О.
канд.екон.наук
доцент

Маркова Ю.В.
асистент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 625.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

“ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА ”

Вивчаються економічні, соціальні і правові умови, необхідні для підприємницької діяльності, особливості становлення та розвитку малого бізнесу в Україні, види підприємницької діяльності: виробництво, комерція, фінансове і консультативне підприємництво, фактори, що визначають і сприяють підвищенню інвестиційної привабливості фірми.

Розглядаються порядок створення нового підприємства, процес відбіру і оцінкі ідеї створення власного підприємства, вибір з урахуванням переваг організаційно-правової форми малого підприємництва: індивідуальні частки підприємства з залученням найманої праці; виробничі кооперативи; акціонерні товариства і товариства; змішані і повні товариства.

Аналізується і вивчається порядок реєстрації малих підприємств і ліцензування їхньої діяльності, процедура сертифікації підприємницької діяльності, а також обмеження в здійснені підприємницької діяльності, проблеми кредитування малого бізнесу.

Вивчаються методи оцінки ефективності бізнесу по всіх складових: формах організації бізнесу, організаційно-управлінській моделі структури фірми, якості керування, економіко-технологічної моделі виробничого процесу, методи дослідження конкурентоспроможності нової фірми на ринку.

Розглядаються натурально-речовинні і вартісні результати виробництва і методика їх розрахунку, система показників обсягу виробництва, обґрунтування виробничої програми ресурсами і потужностями; оцінка економічної ефективності використання трудових ресурсів, оцінка і переоцінка основного капіталу, методи розрахунку економічної ефективності використання оборотного капіталу, оплата і стимулювання праці, рентабельність фірми, зміст і значення комерційної таємниці, оцінка економічної ефективності виробничих інвестицій в умовах ринку.

Формування бізнес-моделі підприємства пропонується реалізувати в процесі бізнес-планування, а саме оцінкі цільового ринку; аналізу споживачів і сегментації ринку; вивчення каналів збуту продукції; аналізу конкуренції; аналізу соціально-економічного середовища; внутріфірмового аналізу ресурсів фірми

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс “Формування бізнес-моделі підприємства” ставить за мету:

  • навчити студентів основам створення власного бізнесу, порядку реєстрації малих підприємств і ліцензування їхньої діяльності;
  • визначити фактори, що визначають і сприяють підвищенню інвестиційної привабливості фірми;
  • обгрунтувати економічну ефективність майбутнього бізнесу через систему показників бізнес-планування.

Дистанційний курс надає студенту можливість засвоїти основні принципи створення власного бізнесу, вивчити методи визначення економічної ефективності і обґрунтування обраного варіанта, розрахувати й виділити самі вагомі аргументи для майбутніх інвесторів.

Курс розділений на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, тест для самоконтролю, вправи і контрольні запитання.

Перед початком вивченням тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом “Рекомендації студенту”.

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ

“ФОРМУВАННЯ БІЗНЕС-МОДЕЛІ ПІДПРИЄМСТВА”

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11