Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Економіко-математичне моделювання *
Вступ

Економіко-математичне моделювання

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Григорук П.М.
к.т.н.
доцент

Завгородня Т.П.
д.е.н.
професор

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 646.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Метою курсу є ознайомлення з основними поняттями математичного моделювання, класифікацією економіко-математичних моделей, можливостіми їх застосування до розв'язання завдань дослідження економічних систем.

Завдання курсу полягають у вивченні основних принципів та інструментарію постановки завдань побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв'язування та аналізу з метою використаня при дослідженні економічних систем.

Предметом курсу є методологія та інструментарій розв'язування детермінованих оптимізаційних завдань.

Виходячи із програми курсу та кваліфікаційних характеристик фахівців, в результаті вивчення курсу “ Економіко-математичне моделювання ”, студент повинен

знати:

- основні поняття економіко-математичного моделювання;

- класифікацію економіко-математичних моделей;

- основні моделі розв'язання оптимізаційних завдань в економіці;

- основні види моделей математичного програмування та правила їх застосування;

- загальні відомості про побудову економетричних моделей;

- способи оцинки параметрів економетричних моделей;

вміти:

- відбирати модель для розв'язання конкретних оптимізаційних завдань;

- знаходити розв'язки завдань лінійного програмування графічним та симплексним методами;

- знаходити розв'язки транспортної задачі;

- проводити розрахунки параметрів економетричних моделей;

- проводити перевірку адекватності економетричної моделі.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11