Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія української культури *
Вступ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ

Кафедра Філософії та політології

Автор курсу

Дем’янюк Марія Борисівна
кандидат філолологічних наук

Чернов Олександр Васильович
старший викладач

Козаченко Світлана Миколаївна
викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 658.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Історія української культури досліджує зміст і основні етапи української культури в європейському цивілізованому просторі.

Програмою курсу передбачено вирішення наступних завдань:

· визначення теоретико-методологічних, найбільш загальних орієнтирів історії української культури з огляду на культурологічні концепції сучасної науки;

· розкриття характеру і структури української культури, її життєздатності та місця у світі, її ролі в утвердженні національного буття та державності українського народу.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс «Історія української культури» ставить за мету:

· сформувати систему знань з історії української культури як на рівні світоглядної сутності культури як на рівні світоглядної сутності культури, так і на рівні її конкретного буття в межах певних історичних епох;

· сприяти моделюванню поведінки людини в сучасному соціокультурному просторі, сформувати гуманістичній світогляд.

Студент повинен знати:

· місце і роль української культури в розвитку світової культури, її самобутність та оригінальність;

· основний зміст і характерні риси культурних епох (світоглядні засади та ціннісні орієнтації);

· культурні надбання окремих культурних епох і визначних діячів культури.

Студент повинен уміти:

· визначити витоки відповідної культурної епохи та особливості її еволюції;

· розкрити діалектику зовнішніх впливів і оригінальних рис в українській культурі;

· провести порівняльний аналіз культурних епох та визначити їх своєрідність;

· розрізняти основні напрямки художньої культури.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми, кожна з яких у свою чергу містить лекційний матеріал, текст для самоконтролю, вправи і контрольні запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з розділом «Рекомендації студенту».

БАЖАЄМО УСПІХУ У ВИВЧЕННІ ДИСЦИПЛІНИ!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11