Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Філософія глобальних проблем сучасності *
Вступ

Філософія глобальних проблем сучасності

Кафедра Філософії

Автори курсу

Семенюк Н.В.
кандидат філософських наук
доцент

Дзіковська Н.Я.
кандидат філософських наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 681.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Мета дисципліни:

 • дати студентам уявлення про філософські підходи до
  аналізу глобальних проблем сучасності і способів їх розв’я­зання;
 • навчити для цього використовувати відповідні філософські і загальнонаукові методології;
 • прищепити вміння пов’язувати ці проблеми зі спеціальними знаннями в галузях економіки, екології, політології, права, глобального моделювання;
 • виховати почуття особистої, національної, державної, планетарної відповідальності за наше майбутнє.

Предмет дисципліни:

 • по-перше, він є частиною предмета філософії, тобто охоплює світоглядні, ціннісні, методологічні, онтологічні, антропологічні, гносеологічні, цивілізаційні, соціологічні, прогностичні й інші аспекти ставлення людини до світу;
 • по-друге, включає філософію глобалістики, тобто нової спеціальної міждисциплінарної науки.

Зміст дисципліни:
Розгляд глобальних проблем сучасності як феномену планетар­ного масштабу, котрий пов’язаний з нерівномірністю екологічного, демографічного, економічного, політичного, науково-тех­нічного, морального і культурного розвитку суспільства, що обу­мовлює виживання людини і дальший прогрес суспільства з ноосферогенезом, формуванням єдиної людської цивілізації на планеті Земля;

 • класифікація цих проблем відповідно до політичних, екологічних, цивілізаційних і інших питань;
 • аналіз методологічного інструментарію з постановки і пошуку способів їх розв’язання;
 • вивчення методів глобального прогнозування в межах спеціальної галузі знань прогностики;
 • систематизація сценаріїв майбутнього в напрацюваннях різ­них шкіл глобалістики;
 • визначення умов і парадоксів безпечного глобального розвитку.

Основні питання курсу:

- необхідність забезпечення миру на планеті, роззброєння;

- проведення оптимальної демографічної політики;

- забезпечення швидкозростаючого населення якісними про­дуктами харчування;

- раціональне використання та відтворення природних ресурсів;

- ефективний вихід з енергетичної кризи;

- модернізація й універсалізація системи освіти;

- боротьба з епідемічними і генетичними захворюваннями, створення надійної системи охорони здоров’я;

- інформатизація суспільства;

- утілення «високих технологій»;

- екуменізація релігійного життя;

- демократизація суспільного життя і забезпечення прав людини;

- екологізація мислення і людської діяльності;

- гуманізація ринкових механізмів;

- культурна, економічна, політична інтеграція людства, ство­рення єдиної планетарної цивілізації;

- підвищення якості життя людей, безпеки їхнього існування тощо.

Бажаємо успіхів у вивченні дисципліни „ Філософія глобальних проблем сучасності”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11