Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Теорія і методика фізичного самовдосконалення *
Вступ

ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ

Кафедра Здоровья людини та фізичного виховання

Автор курсу

Солтик О.О.
к.фіз.вих.
доцент
в.о. зав. кафедрою

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 687.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Ефективна реалізація професійної діяльності будь якого фахівця неможлива без наявності у нього відповідного рівня здоров’я, фізичної підготовки тощо. Саме на виконання соціального замовлення, яке полягає у формування всебічно розвинутої гармонійної особистості фахівця, з високим рівнем здоров’я, який має необхідну фізкультурну освіту та фізичну підготовленість, спроможний до фізичного удосконалення, спрямована дисципліна «Теорія і методика фізичного самовдосконалення».

Мета дисципліни «Теорія і методика фізичного самовдосконалення»: формування системи знань і умінь щодо організації самостійного процесу фізичної досконалості.

Завдання:

1. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення до фізичної культури, потреби фізичного самовдосконалення;

2. Побудова модельних характеристик фізичної досконалості;

3. Формування системи знань з основ здорового способу життя, засобів, методів і форм фізичного виховання, організації і планування процесу фізичного самовдосконалення;

4. Засвоєння основних умінь і навичок самоконтролю в процесі фізичного вдосконалення.

Після вивчення дисципліни студент отримає:

знання:

* сучасні уявлення про предмет фізичного самовдосконалення;

* основні психологічні складові, які спонукають до фізичної досконалості;

* модельні характеристики фізичної досконалості;

* основні відомості про здоровий спосіб життя, організацію і планування оздоровчого тренування, засоби, форми і методи фізичного самовиховання.

вміння:

* проводити оцінювання рівня розвитку фізичних якостей;

* визначати основні фізіологічні показники;

* визначати гармонічний стан розвитку тіла на основі визначення складу тіла та основних розмірів;

* самостійно проводити оздоровчі заняття і контролювати свій фізичний стан.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11