Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Етика бізнесу *
Вступ

ЕТИКА БІЗНЕСУ

Кафедра Економіки підприємства і підприємництва

Автор курсу

Думанська Катерина Сергіївна
кандидат економічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 111.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Дану дисципліну засновано на сучасних психолого-педагогічних підходах до навчання людини правильної адекватної поведінки у суспільстві та бізнесі. Людина має навчитися жити за законами суспільної моралі та дотримуватися у своєї поведінці морально-етичних норм у повсякденному житті та спілкуванні, і тільки тоді така людина досягне успіху у бізнесі. Адже ділове спілкування, правила і способи ведення бізнесу засновані на використанні загальнолюдських морально-етичних цінностей, - тих самих, що є основою повсякденного життя. Даний курс допомагає усвідомити єдність, незмінність та надзвичайну важливість загальнолюдських морально-етичних цінностей і норм поведінки для звичайного життя та успішного ведення бізнесу.

Мета: надання знань про мораль і поведінку людини у суспільстві, етичні засади ведення бізнесу і ділових переговорів, види протоколів та їх характеристики, особливості ділового середовища різних країн світу, а також способи, типи і стилі управління підприємством і характер роботи керівника.

Завдання:

1) засвоєння основних постулатів етики, ділової етики та моралі;

2) знайомство з особливостями процесу управління підприємством, характеристиками, типами, стилями поведінки і характером роботи керівника;

3) формування практичних навичок щодо організації ділової зустрічі на бізнес-рівні та дипломатичному рівні від зустрічі гостей до їх від’їзду;

4) формування практичних навичок щодо проведення ділових переговорів і поведінки в межах стандартних етикетних ситуацій;

5) формування практичних навичок поведінки персоналу різних ланок в межах організації.

Предмет: морально-етичні основи та механізм процесів ведення бізнесу і ділових переговорів з вітчизняними та іноземними партнерами.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

основні постулати етики, ділової етики, моралі та найвищі моральні цінності у суспільстві;

основи ділового протоколу та форми його прояву;

особливості та способи організації ділових переговорів, зустрічей та прийомів;

способи реакції та поведінки у стандартних етикетних ситуаціях;

способи, типи і стилі управління підприємством;

особливості та характер роботи керівника.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

поводитися у суспільстві так, щоб викликати до себе довіру і симпатію;

ввічливо та коректно реагувати на ділові дзвінки, запрошення та адекватно поводитися у інших стандартних етикетних ситуаціях, у товаристві знайомих і незнайомців, вдома, на службі;

обирати ділових партнерів і налагоджувати ділові зв’язки з ними, оформлювати візитні картки, робити запрошення на ділові та неформальні зустрічі;

організовувати ділові переговори, прийоми та зустрічі вітчизняних та іноземних партнерів;

правильно організовувати процес управління на підприємстві;

адекватно поводитися на службі не залежно від власної посади.

Структура курсу.

Лекційний матеріал, питання до самоконтролю, тестові завдання та контрольна робота.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс поданий у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Він розбитий на теми у вигляді гиперпосилань, кожна з яких, у свою чергу, містить лекційний матеріал, питання до самоконтролю, тестові завдання, вправи та задачі. Перед початком вивчення курсу рекомендовано ознайомитися з розділом „Рекомендації студенту”.

Бажаємо успіху у вивченні курсу «Етика бізнесу»!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11