Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи наукових досліджень *
Вступ

Основи наукових досліджень

Кафедра Автоматизованих систем і моделювання в економіці

Автори курсу

Гаврилюк Ганна Володимирівна
старший викладач

Завгородня Тетяна Павлівна
д.е.н.
професор
завідувач кафедри

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 691.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

З метою забезпечення ефективного розвитку економіки України та її регіонів пропонується інвестиційно-інноваційна стратегія, економічне зростання що ґрунтується на формуванні інтелектуального потенціалу і широкому використанню в економічній діяльності досягнень науки і техніки.

Для розвитку науково-технічної сфери створені основні правові, організаційні і фінансові засади, які визначені в законах України.

Науково-технічні досягнення в значній мірі визначатимуться сукупністю наукових досліджень, до яких повинна залучатись талановита молодь - випускники вищих навчальних закладів.

Перші навички з науково-дослідної діяльності студенти можуть отримати беручи участь у наукових дослідженнях, що проводяться в межах вищих навчальних закладів. Все це спонукає до необхідності вивчення такої дисципліни, як "Основи наукових досліджень".

Вміння самостійно ставити і вирішувати нові завдання та творчо використовувати досягнення науки і техніки у практичній діяльності важливо усім майбутнім випускникам.

Тому сучасному студенту необхідні основні знання з проведення наукових досліджень.

Запропонований Вашій увазі дистанційний курс "Основи наукових досліджень" (ОНД) ставить за мету допомогти студентам-економістам відкрити в себе наукові здібності.

Предметом цієї дисципліни є методологія наукових досліджень і методика здійснення досліджень конкретних проблем економіки на основі загальнонаукових та емпіричних наукових прийомів, що дає змогу досліджувати економічні і соціальні процеси у їх спорідненості, відмінності та історичному аспекті. Ці прийоми особливо ефективні при застосуванні методів системного дослідження соціально-економічних процесів з врахуванням тієї обставини, що вони постійно повинні удосконалюватися разом з науково-технічним і соціально-економічним прогресом суспільства.

При розробці курсу ОНД були поставлені такі спеціальні цілі:

* дати вступні відомості про науку та її еволюцію;

* дослідити особливості науково-дослідної роботи;

* раціональна організація праці в процесі наукового дослідження.

Даний дистанційний курс навчання складений у вигляді розгалуженої структури текстових документів. Вiн розбитий на теми, кожна з який у свою чергу мiстить лекцiйний матеріал, тест для самоконтролю, вправи i контрольнi запитання. Перед початком вивчення тем дисципліни рекомендуємо ознайомитися з роздiлом "Рекомендації студенту".

Бажаємо успiху у вивченнi дисципліни "Основи наукових досліджень"!

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11