Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Історія науки і техніки *
Вступ

ІСТОРІЯ НАУКИ І ТЕХНІКИ

Кафедра Машин та апаратів

Автори курсу

СМУТКО СВІТЛАНА ВАЛЕРІЇВНА
кандидат технічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 702.
Протокол № 6 від 25.06.2013р.
 

Дисципліна „Історія науки і техніки” ставить за мету формування у студентів, майбутніх спеціалістів-менеджерів, уявлення про розвиток науки та техніки як історико-культурного явища; ознайомлення з досягненнями думки людства в різні періоди історії; узагальнення відомостей, отриманих на інших дисциплінах, що охоплюють проблеми розвитку людської спільноти.

В результаті вивчення курсу студенти повинні грамотно оцінювати події історії науки і техніки, користуватися основними джерелами з історії науки та техніки, вміти системно підходити до оцінки розвитку будь-якої наукової дисципліни.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11