Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Основи конституційного права *
Вступ

Конституційне право України

Кафедра Права

Автор курсу

Герц Алла Анатоліївна
кандидат юридичних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 711.
Протокол № 9 від 25.05.2018р.
 

Конституційне право України є провідною галуззю і наукою в системі національного права України. Як галузь національного права воно встановлює та регулює, а як наука досліджує основоположні суспільні відносини, що виникають з приводу політико-територіальної організації суспільства, функціонування його соціально-економічної системи. А це означає, що воно формулює наукові засади українського державотворення, без яких останнє не може бути оптимально прогнозованим.

Як навчальна дисципліна «Конституційне право України» формує цілісне бачення майбутніх фахівців щодо сутності та змісту України як держави суверенної, демократичної, правової та соціальної, правового становища особи і громадянина в державі, системи органів державної влади та самоврядування; розуміння конституційного законодавства як цілісної, логічно побудованої нормативно-правової системи, його значення і ролі для всього правознавства.

Основною метою вивчення дисципліни є формування вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати та вміти правильно застосовувати відповідне конституційне законодавство.

Студенти, які вивчають «Конституційне право України» повинні знати:

· на понятійному рівні - основні категорії, поняття та їх визначення з курсу «Конституційне право України», зміст предмету «Конституційного права України» як галузі права та його структуру, особливості його норм та інститутів;

· на фундаментальному рівні - основи теорії конституції та конституціоналізму, зміст та систему правового положення особи і громадянина в Україні, основи парламентаризму, зміст конституційно-правової системи організації та функціонування в Україні органів державної влади та місцевого самоврядування, основи територіальної організації України.

Студенти повинні вміти:

· на рівні відтворення - правильно оцінювати сутність та зміст конкретних конституційно-правових явищ (ситуацій), орієнтуватися в чинному конституційному законодавстві, в т.ч. на рівні актів Конституційного Суду України та відповідних підзаконних нормативно-правових документів, застосовувати необхідні конституційно-правові акти,

· на творчому рівні - використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності, досліджувати конституційно-правові явища, формувати наукові пошуки.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11