Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (Німецька) *
Вступ

Німецька мова за професійним спрямуванням

Кафедра Iноземних мов

Автор курсу

Кухар Любов Аркадіївна
старший викладач

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 1315.
Протокол № 8 від 17.06.2021р.
 

Електронний курс призначено для осіб, які вже мають певний рівень знань з німецької мови та бажають вивчити німецьку мову за професійним спрямуванням і ставлять собі за мету практичне оволодіння нею в стислі строки навчання дистанційно.

Вивчення мови на професійному рівні - розвиток навичок німецькомовної усної та письмової комунікації (читання літератури за фахом, усні та письмові повідомлення, захист курсових та дипломних робіт іноземними мовами, участь у наукових конференціях, тощо).

Завдання цього етапу: Читання та переклад літератури за фахом для отримання новітньої професійної інформації через іноземні джерела, навчання усним та письмовим видам фахової комунікації.

У результаті вивчення курсу німецької мови студент повинен знати:

- граматику в тому обсязі, що передбачає практичне володіння німецькою мовою і формує навички усної та письмової комунікації;

- лексику в обсязі тематики, обумовленої програмою;

- спеціальну термінологічну лексику, яка може забезпечити майбутньому спеціалісту можливість отримувати і передавати наукову інформацію зі свого фаху;

Студент повинен вміти:

- передавати зміст прочитаного матеріалу іноземною мовою;

- робити усне та письмове повідомлення;

- вести розмову з фахових тем.

Отже, курс покликаний забезпечити формування розмовних навичок у сфері професійного спілкування, а також розвиток навичок і вмінь читання, письма, перекладу.

Курс побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, що охоплює нормативну граматику німецької мови і базовий мінімум термінології. Дана дистанційна дисципліна складена у вигляді розгалуженої структури текстових документів.

Курс може бути використаний у немовних вузах дистанційного навчання студентами, у яких є знаннях німецької мови, на факультетах іноземних мов як курс другої іноземної мови, а також на дистанційних курсах з окремих мов, що готують спеціалістів для роботи за кордоном, на суспільних підприємствах, фірмах та мережі Інтернет.

Перед початком вивчення матеріалу рекомендуємо ознайомитися з розділом рекомендації слухачу.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11