Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Іноземна мова за професійним спрямуванням (Французька) *
Вступ

Iноземна мова за професiйним спрямуванням (французька)

Кафедра Романо-германських мов

Автори курсу

Вільчинська Тамара Володимирівна
старший викладач

Бідасюк Наталія Василівна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 966.
Протокол № 2 від 28.10.2015р.
 

Електронний курс призначено для осіб, які вже мають певний рівень знань з французької мови та бажають поглиблено вивчити французьку економічну мову і ставлять собі за мету практичне оволодіння нею в стислі строки навчання дистанційно.

Вивчення мови на професійному рівні - розвиток навичок французькомовної усної та письмової комунікації (читання літератури за фахом, усні та письмові повідомлення, захист курсових та дипломних робіт іноземними мовами, участь у наукових конференціях, тощо).

Завдання цього етапу: Читання та переклад літератури за фахом для отримання новітньої професійної інформації через іноземні джерела, навчання усним та письмовим видам фахової комунікації.

У результаті вивчення курсу французької мови студент повинен знати:

- граматику в тому обсязі, що передбачає практичне володіння французькою мовою і формує навички усної та письмової комунікації;

- лексику в обсязі тематики, обумовленою програмою;

- спеціальну термінологічну лексику, яка може забезпечити майбутньому спеціалісту можливість отримувати і передавати наукову інформацію зі свого фаху;

Студент повинен вміти:

- передавати зміст прочитаного матеріалу іноземною мовою;

- робити усне та письмове повідомлення;

- вести розмову з фахових тем.

Отже, курс покликаний забезпечити формування розмовних навичок у сфері професійного спілкування, а також розвиток навичок і вмінь читання, письма, перекладу.

Курс побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, що охоплює нормативну граматику французької мови і базовий мінімум економічної термінології.

Дана дистанційна дисципліна складена у вигляді розгалуженої структури текстових документів та прикладних програм.

Курс може бути використаний у немовних вузах дистанційного навчання студентами, у знаннях яких є серйозні знаннях французької мови, на факультетах іноземних мов як курс другої іноземної мови, а також на дистанційних курсах з окремих мов, що готують спеціалістів для роботи за кордоном, на суспільних підприємствах, фірмах та мережі Інтернет.

Перед початком вивчення матеріалу рекомендуємо ознайомитися з розділом рекомендації слухачу.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11