Хмельницький нацiональний унiверситет 
 Вступ до літературознавства *
Вступ

ВСТУП ДО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА

Кафедра Української філології

Автор курсу

Станіславова Людмила Леонідівна
кандидат філологічних наук
доцент

 
  Курс сертифiкований.
Сертифiкат № 114.
Протокол № 5-а від 22.04.2013р.
 

Навчальна дисципліна спрямована та те, щоб ввести студентів-філологів першого курсу навчання до широкого кола літературознавчої проблематики (природа літературної творчості і художнього твору, його структура, літературні роди і жанри, закономірності літературного процесу, літературна комунікація тощо), допомогти їм в освоєнні складного категорійного апарату літературознавства, навчити аналізувати художній текст.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

-походження, сутність літературної творчості як особливої форми діяльності людей;

-функції літературно-художнього твору;

-характеристику змісту і форми літературного твору;

-закономірності історичного розвитку родів, видів і жанрів літератури, а також розвитку літературного процесу.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

-правильно використовувати основні поняття та терміни літературознавства;

-окремих літературознавчих категорій;

-узагальнювати та деталізувати проблеми розвитку літературного процесу.

У ході вивчення дисципліни здійснюється проміжний контроль у вигляді усного і письмового опитування в аудиторії. Студенти одержують домашні індивідуальні завдання, спрямовані на формування навиків практичного аналізу текстів. Опрацювання кожної теми завершується контрольною роботою. Вивчення дисципліни завершується іспитом. Загальна оцінка за вивчення дисципліни складається із суми поточних та екзаменаційної оцінок, з огляду на ваговий коефіцієнт кожного виду роботи, який оцінюється.

Навчальна дисципліна є вихідною, забезпечує вивчення таких дисциплін: „Історія української літератури”, „Історія зарубіжної літератури”, „Усна народна творчість”, “Теорія літератури”, “Історія літературної критики”.

© Хмельницький нацiональний унiверситет
29016 Україна м.Хмельницький вул.Iнститутська 11